Astrologie

Het leven (de levende natuur) zoekt altijd naar balans. Ondertussen groeit ze, gedreven door onzichtbare krachten gewoon door in eeuwigdurende cyclussen van dag en nacht, volle maan en nieuwe maan, zomer en winter, eb en vloed. Het leven vraagt niet Hoe, Wat, Waar en Waarom. Het is de méns die zich deze vragen stelt. Met deze vragen bestudeert ze de schepping en daarmee creëert ze, binnen deze schepping, haar eigen evolutie.

Astrologie is een symbolentaal van universele krachten (energieën). Alles wat wij mensen zien is, zoals ook door de wetenschap bevestigd wordt, een verdichte vorm van energie. Zo is ook een mens een bundeling van energie en een bundeling van verschillende krachten. Op het geboortemoment van een mens, (het moment dat hij het leven accepteert, de wereld van de polariteit betreedt, door los van zijn moeder te ademen), komen deze natuurlijke krachten bijeen, als een snijpunt, en stromen door de longen, door het hart, door de bloedvaten, door het hele mensje.

Dit moment van geboorte kan vastgelegd worden in een horoscoop: een plaatje van de kosmos op een bepaald moment, gezien vanaf een bepaalde plek, uitgedrukt in symbolen. Daarbij gaat de astrologie uit van het principe: "Zo boven, zo beneden; zoals het in het groot is, zo is het ook in het klein; en omgedraaid, zoals het in het klein is, zo is het ook in het groot. Zo binnen, zo buiten en zo buiten, zo binnen".

Deze geboortehoroscoop is een soort basis, een blauwdruk, die de nieuwgeborene altijd met zich mee zal dragen. Iedere nieuwe ademhaling is een kleine cyclus, en betekent een groei van wat er in deze basis aanwezig is.Waar de wetenschap alles wat meetbaar of zichtbaar is bestudeert, door de verschillen die er zijn op te meten en in statistieken te zetten, is astrologie een studie van onzichtbare krachten of kenmerken en doet uitspraken op basis van overeenkomsten en ervaringen.

Bijvoorbeeld, een steenbok en een mijnwerker vertonen geen enkele uiterlijke overeenkomst, doch ze hebben in essentie, op het onzichtbare vlak, wel degelijk een overeenkomst: ze beschikken beiden over een elementaire kracht die het mogelijk maakt om in barre omstandigheden te werken en te leven.

Op basis van hoe dergelijke krachten of kenmerken in een horoscoop staan kan een astroloog uitspraken doen over hoe dat uitwerkt in het dagelijkse leven.

Hij ziet 12 verschillende basiskenmerken in ieder mens, in een oneindig aantal variaties, die met elkaar samenwerken of elkaar tegenwerken, geplaatst in verschillende omstandigheden.

Die basiskenmerken zijn gekoppeld aan de zon, maan en planeten van ons zonnestelsel en aan bepaalde sterrenstelsels waarlangs onze zon in een jaar tijd loopt, samen genoemd: de dierenriemtekens. In het kort zijn ze te omschrijven als:

Het is de kunst van de astroloog om deze universele krachten, die nauwkeurig in een horoscoop te lezen zijn, te vertalen naar het dagelijkse leven zoals wij die met onze (trage) zintuigen waarnemen.